Profil

silueta

Vitajte na našej stránke

Firma GEOVIA, s.r.o. poskytuje klientom kompletný geodetický servis v rámci celej Slovenskej republiky. Spolupracuje pri tom s ďalšími geodetmi ako aj odborníkmi pôsobiacimi v iných profesiách, znalci, advokáti.

  • Hlavným predmetom našej činnosti sú geodetické a kartografické práce pre občanov, štátne organizácie ako aj súkromné spoločnosti.
  • Odborná spôsobilosť je dokladovaná oprávnením Komory geodetov a kartografov na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 6 zákona NR SR č. 215/ 1995 Z.z..

Comments are closed.