Kontakt

GEOVIA, s.r.o.
Heyrovského 5, 841 03 Bratislava, Slovakia
tel.: +421 911 100 925
e-mail: geovia@geovia.sk


zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka: 61545/B
IČO: 45 249 261
IČ DPH: SK 2022924277


Comments are closed.